Available courses

Czas realizacji: 6 tygodni

Omawiane tematy: 1) Od czego zacząć, 2) Planowanie powieści, 3) Wybór narratora, 4) Struktura trzyaktowa i schematy fabularne, 5) Budowanie fabuły, 6) Gatunki skonwencjonalizowane. 

Czas realizacji: 6 tygodni.

Omawiane tematy: 1) Kreujemy świat, 2) O opisie, 3) Miejsca niedookreślenia i czytelnicze konkretyzacje, 4) Przestrzeń w literaturze, 5) Uczucia i emocje - życie wewnętrzne bohatera, 6) Historia w opisie.

Czas realizacji: 5 tygodni

Omawiane tematy: 1) Rodzaje i typy bohaterów, 2) Kreacja bohatera pierwszoplanowego, 3) Geniusz zła - słowo o antagoniście, 4) Charakterystyka bohaterów drugoplanowych i epizodycznych, 5) Bohater jako symbol.

Czas realizacji: 5 tygodni

Omawiane tematy: 1) Podstawy tworzenia dialogu, 2) Funkcje dialogu, 3) Dialog a narracja, 4) Zapis dialogu, 5) Dialog a monolog

Czas realizacji: 5 tygodni

Omawiane tematy: 1) Wprowadzenie do efektów czytelniczych, 2) Jak prowadzić czytelnika, 3) O efektach w literaturze grozy, 4) Czytelnik utożsamia się z bohaterem, 5) O miłości, namiętności i innych efektach w romansie.

Czas realizacji: 3 tygodnie

Omawiane tematy: 1) Czym jest informacja i do czego może służyć literaturze, 2) Czym jest felieton: jak budować lekki, kawiarniany, gawędziarski styl, tak by opowiadać nim o ważnych, dużych sprawach, 3) Czym jest recenzja: ocena własnego oraz cudzego dzieła literackiego, czyli - jak wzbijać się ponad własny gust i wyciągać z dzieła "samo gęste" (wartości uniwersalne).

Czas realizacji: 4 tygodnie

Omawiane tematy: 1) Czym jest autoredakcja i jakie walory tekstu literackiego pozwala uzyskać, 2) Czym jest autokorekta, 3) Co pierwsze, co drugie – kolejność działań: redakcja a korekta, 4) Jak przygotować swój tekst na spotkanie z wydawcą

Czas realizacji: 3 tygodnie

Omawiane tematy: 1) Czego pisarz może się spodziewać - początek współpracy z redaktorem, 2) Współpraca z redaktorem: wspólne i oddzielne priorytety, 3) Finał współpracy: ostateczny konsensus a dobro wydanej książki