Available courses

OPIS USŁUGI Dyskusja pt. Postać literacka – jej rola, miejsce i charakter w literaturze to nagranie przygotowane z myślą o uczestnikach kursów Warsztatu Pisarza, ale też pisarzach i osobach, którym bliska jest literatura, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnienia bo…
OPIS USŁUGI Dyskusja pt. O związkach literatury i filmu to materiał dodatkowy, przygotowany specjalnie dla uczestników kursów Warsztatu Pisarza. W toku nagranej rozmowy twórców Warsztatu omawiane są zagadnienia dotyczące podstaw istnienia filmu i literatury, a także związków zachodzący…
OPIS USŁUGI Wykład pt. Jak zapisywać dialogi w literaturze? to 21 zagadnień z zakresu edycji dialogów (a także monologów wewnętrznych), 29 atrakcyjnych i merytorycznych infografik, szczegółowe wyjaśnienia i odpowiednio zilustrowane przykłady (zarówno wzorcowe, jak błędne) zapisów di…